top of page
Hizmet kalitesinin arttırılmasında, yapılan iş ve işlemlerin geliştirilmesinde, kurum içi faaliyetlerin düzenlenmesinde, kısacası kurum ile ilgili alınan kararlarda tüm çalışanlarımızın görüş ve önerilerine değer verilmektedir.

Kurumumuzda ırk, renk, yaş, milliyet, cinsiyet ve inanç farkı gözetmeksizin her türlü iletişim ve etkileşimde maksimum çeşitlilik ilkesi ile hareket edilmektedir.

Başvurular arasından
Spirit of Ergotherapy ailesinin kriterlerine uygun, gerekli eğitim ve uzmanlıklarını tamamlamış, değerlerimize ve çalışma tempomuza uyum sağlayacak adayların belirlenmesi için en uygun yöntemler tercih edilmekte ve geliştirilmektedir.

Başvur

bottom of page