top of page

Çocuk ve Ergenlerde Depresyon

Depresyon, çocukların ve ergenlerin %2-10' unda görülür. Fiziksel olarak sağlıklı bir çocuk depresif ruh hali veya anhedoni, çoklu somatik şikayetler veya zorbalık, saldırganlık ve sosyal geri çekilme gibi davranış değişiklikleri sergilediğinde depresyon tanısı düşünülmelidir.

Majör depresif bozukluk 3 yaşından küçük çocuklarda doğrulanmıştır .Örneğin, okul öncesi çocuklar oyunda ısrarla intihar veya kendine zarar veren temalar gösterebilir veya ebeveynler ve bakıcılar fiziksel olarak sağlıklı bir çocuğun oyuna ilgi duymadığını fark edebilir. 8 yaş ve altındaki çocuklarda depresyon tanınmayabilir, çünkü bu yaş grubunun depresyonun duygusal semptomlarını sözel hale getirme olasılığı daha düşüktür ve anksiyete belirtileri (örneğin, fobiler, ayrılma kaygısı), somatik şikayetler (örneğin, "karnım ağrıyor", "kendimi iyi hissetmiyorum") ve işitsel halüsinasyonlar gösterme olasılığı daha yüksektir. Depresif çocuklar sinirlidir, öfke nöbetleri geçirir ve diğer sorunlu davranışlar sergilerler (örneğin; bağırmak, arkadaşlarla oynamaya ilgi duymamak). Daha büyük çocuklar (9-12 yaş) evden kaçmak hakkında konuşurlar, can sıkıntısı, düşük benlik saygısı, suçluluk veya umutsuzluk göstermek ve ölüm korkusu vardır.Bazı depresif çocukların, başkalarını memnun etmeye ve kabul edilmeye çalışarak düşük benlik saygılarını telafi etmeye çalıştıklarını not etmek önemlidir. Bu çabada akademik olarak mükemmel olabilecekleri ve iyi davranabilecekleri için, depresyonları fark edilmeyebilir. Depresyonu olan ergenlerle karşılaştırıldığında, depresyonu olan çocukların sanrılardan muzdarip olma veya intihar etmek için ciddi girişimlerde bulunma olasılığı daha düşüktür. Depresif ergenler (12-17 yaş) daha fazla uyku ve iştah bozukluğu gösterir ve pervasız davranışlara, sanrılara, intihar düşüncesine ve eylemlerine ve genel işleyişin bozulmasına eğilimlidir .Depresif gençler, depresyonu olan yetişkinlere göre daha fazla davranış bozukluğuna ve daha az nörovejetatif semptomlara (örneğin, düşük enerji, psiko-motor yavaşlama) sahiptir.Depresif bozuklukların tanısı kapsamlı bir tıbbi ve psikiyatrik değerlendirme gerektirir. Bazı tıbbi bozukluklar depresyonu taklit edebilir. Psikiyatrik değerlendirme, semptomların özelliklerini içeren ayrıntılı bir öykü gerektirir: başlangıç, süre, sıklık, yoğunluk, şiddet ve yaygınlık (ev ve okul). Diğer tıbbi ve psikiyatrik hastalıklar taranmalıdır, çünkü depresyon birçok psikiyatrik komorbidite ile ilişkilidir ve kronik tıbbi durumları olan çocuklarda daha sık görülür. Son olarak, gelişimsel öykü, sosyal öykü, ailede psikiyatrik bozukluk öyküsü ve ev ve okul ortamı ile potansiyel stresörlerin değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Klinik görüşme yaş grubuna ve çocuğun gelişim durumuna göre değişecektir. Görüşme formatı, yapılandırılmamış oyun görüşmelerinden ve bebekler ve küçük çocuklarla çocuk-ebeveyn etkileşimlerinin değerlendirilmesinden, okul çağındaki çocuklarda açık uçlu sorularla yapılan oyun görüşmelerine, ergenlerle daha tartışmaya dayalı görüşmelere kadar değişebilir.
Nöropsikolojik testler, nörolojik veya öğrenme bozukluklarını dışlamaya ve çocuğun gelişimsel yeteneklerini değerlendirmeye yardımcı olmak için değerlendirmenin önemli bir bileşenidir.Tedavi aşamasında psikoterapi, hafif ila orta derecede depresyonu olan çocuklar ve ergenler için başlangıç terapisi olarak ve daha şiddetli depresyonu olan çocuklar için ilaçlara ek olarak yararlı olabilir. Oyun terapisi ve ebeveyn eğitimi, depresif okul öncesi çağdaki çocuklarda kullanım için en uygun olanı olurken, psikodinamik veya bilişsel davranış terapisi daha büyük çocuklarda ve ergenlerde daha uygun olacaktır.
22 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page