top of page

Duyusal İşlemleme

Duyusal işlemleme (SP); duyularımız aracılığıyla bilgi alma, bu bilgileri organize etme ve günlük aktivitelere katılmak için kullanma sürecidir.