top of page

Duyusal İşlemleme

Duyusal işlemleme (SP); duyularımız aracılığıyla bilgi alma, bu bilgileri organize etme ve günlük aktivitelere katılmak için kullanma sürecidir.


12 görüntüleme0 yorum

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page