top of page

Vestibüler Sistem: Dünyayı Dengeleyen Sihirli Duyu!

Hareketin Sırrı, Dengeye Açılan Kapı


Vestibüler sistem, iç kulakta bulunan küçük yapılar, oküler sistem, postüral kaslar, beyin sapı, serebellum ve korteks arasındaki iletişimi içeren kompleks bir duyusal organizasyondur. Görsel, propriyoseptif ve vestibüler duyu impulslarını, merkezi sinir sisteminde değerlendirerek dengenin sağlanması için gerekli motor sistemi aktifleştirmekten sorumludur. Vestibüler sistem, vestibüler organlar ve vestibüler siniri içeren periferik; vestibüler çekirdekler, serebellum, kortikal ve subkortikal denge merkezlerini içeren santral vestibüler sistem kısımlarından oluşmaktadır. Vestibüler sinir, semisirküler kanalların ampullalarından ve otolitik organların makulalarından gelen baş hareketleri ile ilgili uyarıları alır. Gelen uyarıları vestibüler çekirdeklerdeki nöronlara ve serebellumun flokulonodüler lobuna iletmekle sorumludur. Vestibüler çekirdekler, vestibülospinal reflekslerin düzenlenmesinde ve postüral düzgünlüğün korunmasında, vestibülooküler reflekslerin düzenlenmesinde, baş ve göz hareketlerinin koordine edilmesinde, membranöz labirent içerisindeki yapılardan gelen dengenin kontrolü ile ilgili uyarıların düzenlenmesinde görev alır. Serebellumda ilgili efferent uyarılar, vestibülospinal ve retikülospinal yollarla medulla spinalise iletilir. Uyarılar, antigravite kaslarında failitasyon veya inhibisyon mekanizmalarını aktifleştirerek dengenin otomatik olarak düzeltilmesini ve korunmasını sağlarlar.

25 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page