top of page

Yürütücü Beceriler

Çocuklar yürütücü işlev becerilerini ve öz düzenleme becerilerini geliştirme fırsatlarına sahip olduklarında, bireyler ve toplum yaşam boyu faydalar elde eder. Bu beceriler öğrenme ve gelişme için çok önemlidir. Ayrıca olumlu davranışlara olanak tanırlar ve kendimiz ve ailemiz için sağlıklı seçim