top of page

Zorlu Aktivitelerin Beyindeki Güçlü Etkisi

Ian M. McDonough S. Haber Gérard Nisal Bischof Denise C Park tarafından gerçekleştirilen çalışmada zihinsel çaba ve meşguliyetin beyin üzerine etkilerine odaklanıldı.


Yüksek zorluk gerektiren aktivitelerin (örneğin, dijital fotoğrafçılık ve kapitone gibi) düşük zorluk gerektiren aktivitelerle (sosyalleşme veya basit bilişsel görevler) beyin fonksiyonları üzerindeki etkilerini anlamak için fMRI kullanıldı. Katılımcılarımızın beyin aktivitelerini ölçmek için ön test, son test ve bir yıl sonra izleme yaptık.

Yüksek zorluk grubu, düşük zorluk grubuna kıyasla, dikkat ve semantik işlemeyle ilişkili olan medial frontal, lateral temporal ve parietal korteks bölgelerinde artan beyin aktivitesi gösterdi. Bu bulgular, bilişsel olarak zorlu aktivitelerin beyin etkinliğini artırarak bilişsel becerileri destekleyebileceğini ve yaşlılıkta sağlıklı bir beyin için önemli olabileceğini gösteriyor.


Şu anki bulgular, zihinsel olarak zorlayıcı bir ortamda sürekli olarak zaman geçiren yaşlı yetişkinlerin beyin aktivitesinde artan modülasyonunu gösteren ilk deneysel kanıtlardan bazılarını sunmaktadır. Bu bulgu, müdahalelerin beyin aktivitesini gençlik dönemine daha yakın bir seviyeye geri getirebileceği fikriyle uyumludur


Meşguliyetle ilişkili nöral etkiler, kolay anlamsal kararlar verirken beyin aktivitesinde azalmalar şeklinde ortaya çıktı ve en azından kısmen bir yıl boyunca devam etti. Yaş, meşgul ortamda geçirilen zaman ve sözel akıcılıktaki değişiklikler gibi bireysel farklılık değişkenleri, daha güçlü modülasyon etkileriyle ilişkilendirildi. Özellikle önemli olan bulgu, aynı miktarda zamanı düşük zorluk seviyeli, sosyal bir ortamda geçiren katılımcıların benzer desenleri göstermemesi oldu; bu da modülasyon etkilerinin zihinsel zorlamanın etkilerine ve az öğrenme gerektiren diğer sosyalleşme ve/veya aktivitelerin etkilerine bağlı olabileceğine dair kanıtlar sağladı. Bu sonuçlar, bilişsel yaşlanmanın "Kullan ya da kaybet" hipotezini destekliyor.

21 görüntüleme2 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page