top of page
logo.png

Öğrenme ve Terapötik Dinleme

Öğrenme, otomatizmler, bilgi veya bilgi edindiğimiz mekanizmalar dizisidir. Bilgiye veya harici bir olaya yanıt olarak kişinin davranışını tutarlı ve kalıcı bir şekilde değiştirme yeteneği ile tanımlanır. Bu nedenle öğrenme, bireyin davranışını deneyime dayalı olarak değiştirme yeteneğine bağlıdır. Ödülle, başarısızlıkla, taklitle, tekrarla, yaratıcılıkla öğrenme gibi pek çok öğrenme yöntemi vardır... Yöntem ne olursa olsun, öğrenme, beynin sinir ağını sürekli yeniden düzenleyerek yeni bir davranışı bütünleştirme ve kolaylaştırma yeteneğini varsayar.“Beyin plastisitesi” hakkında konuşuyoruz. Böylece beyin plastisitesi sayesinde aynı olay tekrarlandığında tepki davranışı daha hızlı, daha kesin ve daha sezgiseldir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beynin doğal bir uyarıma tabi tutulmasını amaçlayan ses zıtlıkları, Terapötik Dinleme Programının nöroplastisite üzerine etki etmesini sağlar. Aslında, beynin tespit mekanizmaları geliştirmesine ve değişiklikleri analiz edebilmesine yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla, Terapötik Dinleme Metodu, dışarıdaki gelişmelere ve yeni olaylara karşı özel bir dikkat harcama yönünde kişinin eğitilmesini amaçlayan bir pedagoji yaklaşımıdır. Yeni bilgilerin edinilmesini kolaylaştırır ve genel yetiler ile akademik becerilerin geliştirilmesi yolunda öğrencilere yardımcı olur. Terapötik Dinleme Metodu, bugün tam da bu nedenle okullar tarafından, eğitimi destekleyici bir uygulama olarak önerilmektedir. Öğrenciler, okul etkinlikleri sırasında ağırlıklı olarak hatalarından yola çıkarak öğrenirler. Büyüme süreci boyunca hatalar yapmak normal ve gerekli olsa da, belli sistematik hataların ısrarla tekrar ediliyor oluşu, öğrenme bozukluklarını akla getirir.

Bu öğrenme sorunları, zekâ ile bağlantılı olmayıp, beynin belli bölgelerini veya sinir ağını gerektiği gibi işletme konusunda çocuğun çektiği güçlüklerin sonucudur. Terapötik Dinleme Metodunun amacı, çocuğun telafi edici devreler oluşturulmasını olanaklı kılmaktır. Diğer bir deyişle, bir öğrenme bozukluğunu iyileştirmek mümkün olmamakla birlikte, baypas ya da telafi etmek, beynin başka sinir ağlarından faydalanmasını sağlamak mümkündür. Örnek olarak, dille bağlantılı öğrenme bozukluklarında, Terapötik Dinleme Metodu sayesinde sesin çözümlenmesi ve analizi kolaylaştırılmakta, böylece konuşma terapisine tamamlayıcı olarak çok ciddi faydalar sağlanabilmektedir.

positive-woman-listening-music.jpg
bottom of page