top of page

DIRFloortime®

logo.png

D.I.R. Floortime yaklaşımı, sosyal-duygusal deneyimlerin (başkalarıyla ilişkiler ve etkileşimler) zihin ve beynin gelişimi için kritik olduğu gerçeğine dayanır. Otizm gibi gelişimsel zorlukları olan birçok insan için sosyal-duygusal deneyimler zorlayıcı olabilir. Floortime'da, bu duygusal süreci "çocuğun liderliğini izleyerek" yürütürüz. Çocuğunuzun liderliğini takip etmek, onun duyguları tarafından yönlendirilen ilgi alanlarını ve güçlü yönlerini takip etmek anlamına gelir.

Çocuğunuzu ne ilgilendirir?

Çocuğunuzu mutlu, üzgün, hüsrana uğramış, içine kapanık vb. hissettiren nedir?

Çocuğunuzun öfke nöbetine neden olan nedir?

Çocuğunuz evde, okulda veya toplum içinde ne tür mücadeleler yaşıyor?

Her ne ise, çocuğunuzun ilgisi sizin ipucunuzdur. Onun ne hissettiğine ve ne düşündüğüne açılan pencerenizdir. Çocuğunuzun liderliğini nasıl takip edeceğinizi öğrenmenize, en zor olabilecek veya onları geride bırakabilecek şeylerin üstesinden gelmelerine yardımcı olabiliriz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIR Floortime Dr. Stanley Greenspan’ın tipik gelişim gösteren çocuklar ve aileleri ile ilgili yapmış olduğu çalışmalardan yola çıkarak, Dr. Serena Wieder ile birlikte geliştirilmiş olduğu bir modeldir. Model, değerlendirme ve sonrasında gelişimi desteklemek için gerekli programı içermektedir. Çocuk ve aileyi birlikte ele almak ve değerlendirmek modelin önemli bir özelliğidir. Çocuğu değerlendirirken bireysel farklılıkları önemsenir. Sadece takvim yaşı değil, gelişimsel olarak hangi düzeyde olduğu da dikkate alınır. Gelişimi desteklemek için karşılıklı ilişkiye dayanan, kısaca floortime, yerde oyun adı verilen bir yöntem uygulanır. Floortime, duygulanım ve heyecan içeren, karşılıklı etkileşimin çocuğun gelişimindeki önemini vurgulayarak (AFEKT), oyunu terapi aracı olarak kullanan bir yaklaşımdır. DIR modeli nelerden oluşmaktadır. Kısaca D-I-R harflerinin bir araya gelmesi ile kısaltılmıştır. 

 

D (Developmental) Gelişimsel: Gelişim basamakları Dr. Greenspan tarafından geliştirilmiş 9 basamak olarak tanımlanmıştır. Çocuğun gelişimi bu basamaklarda incelenir.
I (Individual) Bireysel: Her çocuğun ve bireyin kendine ait özellikleri dikkate alınır. Fizyolojik, nörolojik, psikolojik gelişim ile motor, iletişim, duyusal işlemleme farklılıkları çocuğun bireysel özelliklerini belirler. 

R (Relationship-based) İlişki Temelli: Bireyler arası ilişkinin özellikleri çocuğun deneyimlerini organize etmesine yardım eder. Sosyal ve duygusal gelişimini destekler. 

 

DIR Floortime Terapisi Kimlere Uygulanabilir? 

-Yaygın Gelişimsel Bozukluklar,
-Genel gelişim gerilikleri, Down sendromu,

-Öğrenme ve dikkat ile ilgili zorluklar,

-İletişim ve dil ile ilgili zorluklar. 

 

Yaş Aralığı için Uygundur? 

DIR yaklaşımı tüm çocuklar ile kullanılabilir. Bu yaklaşım tüm gelişim farklılığı gösteren çocuklarla herhangi bir yaşta ve herhangi bir sebep ile kullanılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIR Floortime Terapisinin Temel Özellikleri:
Geniş bir yelpaze içinde yer alan gelişimsel problemlere yönelik eğitsel uygulamalarda “İçten dışa doğru” gelişim hedeflenir.
Bireysel farklılıklar önemsenmektedir. Hiçbir çocuk diğerine benzemez. DIR Modeli çocuğun güçlü yönlerini de dikkate alır.
Ebeveynler çocuğun güçlü yönlerini de dikkate alır.
Ebeveynler çocuğun gelişiminin yapı taşlarıdır.
Çocuğa uygulanacak eğitim/terapi planı, çocuğun bireysel profilinden yola çıkılarak çok disiplinli bir ekip tarafından oluşturulur.
Programın uygulama süreci/nasıl uygulandığı en az programın içeriği kadar önemlidir. 

 

 

DIR Floortime Terapisi Hedefleri:
Floortime’ın iki temel hedefi vardır.
İlk hedefi çocuğun doğal ilgilerini takip etmek ve çocuğa yol göstermektir. Çocuğun ilgisini takip ederek onun duygusal ve duyusal açıdan nerede olduğunu daha görüp ilgilerini, isteklerini gözlemleyerek neleri eğlenceli bulduğunu onu neyin motive ettiğini keşfederiz. Buradan yola çıkarak oynadığı oyunları genişletip bir üst basamağa geçebilmesine yardımcı oluruz.

 

İkinci hedefimiz ise çocuğun bizlerle iletişime geçebileceği, paylaşılan dünyanın içine çekmektir. Birçok nedenden dolayı çocuk kendi dünyasının içine girip bizlerle iletişimi reddediyor olabilir. Bu noktada yine çocuğun ilgisini takip edip hoşlandığı şeyleri anlayıp ona eşlik etmek ve ona saygı göstermek çok önemlidir. Bu yolla çocuk kendisini bize daha yakın hissedip iletişime geçecektir. Çocuk bir kez bizimle birlikte olmaktan hoşlanmaya başladığında, onun ilişki kurma, iletişime geçme gibi yetenekleri gerçekleştirmeye başlamasına yardımcı olabiliriz. 

DIR Floortime Terapisi Nerede Yapılır? 

DIR Floortime her yerde her zaman uygulanabilir. Günde sekiz ya da daha fazla ve en az yirmi dakika olmak üzere her yerde uygulanabilir. Uygulama sırasında farklı çocuklar da uygulamaya dahil edilip oyunlar genişletilebilir. Böylece çocuk iletişim becerilerini arkadaşlarıyla, kardeşleriyle oynayarak geliştirebilir. Yemek hazırlarken, temizlik yaparken, markette alışveriş yaparken, dışarıya çıkmaya hazırlanırken gerçek hayat aktivitelerini çalışmalara katmak önemlidir. Bu yolla günlük yaşamdan birçok şeyin neden, nasıl yapıldığını anlamasını sağlarız ve çocuğu günlük hayatın bir parçası haline getiririz.

fllortime-01.jpg
4411236.jpg
bottom of page