top of page

DIR Floortime®


Online

Sosyal Duygusal Duyusal Gelişim

  • 45 dakika
  • Spirit of Ergotherapy

Hizmet Açıklaması

DIR Floortime Dr. Stanley Greenspan’ın tipik gelişim gösteren çocuklar ve aileleri ile ilgili yapmış olduğu çalışmalardan yola çıkarak, Dr. Serena Wieder ile birlikte geliştirilmiş olduğu bir modeldir. Model, değerlendirme ve sonrasında gelişimi desteklemek için gerekli programı içermektedir. Çocuk ve aileyi birlikte ele almak ve değerlendirmek modelin önemli bir özelliğidir. Çocuğu değerlendirirken bireysel farklılıkları önemsenir. Sadece takvim yaşı değil, gelişimsel olarak hangi düzeyde olduğu da dikkate alınır. Gelişimi desteklemek için karşılıklı ilişkiye dayanan, kısaca floortime, yerde oyun adı verilen bir yöntem uygulanır. Floortime, duygulanım ve heyecan içeren, karşılıklı etkileşimin çocuğun gelişimindeki önemini vurgulayarak (AFEKT), oyunu terapi aracı olarak kullanan bir yaklaşımdır. DIR modeli nelerden oluşmaktadır. Kısaca D-I-R harflerinin bir araya gelmesi ile kısaltılmıştır.


bottom of page