top of page

DİR Floortime

Güncelleme tarihi: 18 Tem 2022

DIR® Floortime™ çocukların gelişimsel süreçlerini değerlendirerek, karşılıklı etkileşim yolu ile sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. Tipik gelişim gösteren çocuklar ile doğru etkileşim kurmayı, yetişkin çocuk arasındaki duygusal bağı güçlendirmeyi ve oyun arkadaşı olmayı sağladığı gibi, farklı gelişim özelliklerine sahip çocukların bireysel özellikleri ve güçlü yönleri dikkate alınarak değerlendirilmeleri, eğitim ve terapi programlarının planlanması ve uygulanması için çeşitli disiplinlerden uzmanların kullanabileceği bir modeldir.

Otizm Spektrum Bozuklukları,Down Sendromu,Gelişimsel Bozukluklar,iletişim dil ve konuşma ile ilgili zorluklarda uygulanabilir. Gelişimsel (Developmental), Bireysel (Individual) ve Etkileşim Temelli (Relationship based) bir yaklaşım modelidir. Psikodinamik bir bakış açısı ile çocukların nörobiyolojik profillerini, gelişimsel özelliklerini ve çocuk ile etkileşimde bulunan yetişkinin bireysel özelliklerini de dikkate alarak, oyunu terapi yöntemi olarak kullanmak, eğlenirken gelişimsel hedeflere ulaşmak amaçlanır.


DIR®Floortime™modeli, çocuğa beceri eğitimi yolu ile hedef davranışlar ve beceriler kazandırmayı değil; sosyal, duygusal ve bilişsel kapasitenin gelişimi için gereken alt yapıyı oluşturmayı önemser. Dr.Stanley Greenspan ve Dr. Serena Wieder tarafından geliştirilmiş bu modelden aileler, uzmanlar ve eğitimciler yararlanabilirler.

1. D (Developmental): Gelişimsel Bölüm:

Çocuğun nerede olduğu saptanmakta ve müdahale programı buna göre planlanmaktadır. Altı adet Fonksiyonel-Duygusal Gelişim Basamağı bulunmaktadır. Bunlar;

1) Regülasyon; Sakinliği Koruyabilmek

2) Birliktelik Sağlamak

3) İki yönlü İletişim Sağlamak

4) Sosyal Problem Çözme ve Benlik Algısı

5) Düşüncelerin Temsil Edilmesi

6) Soyut Düşünmedir

Çocuğun bu basamaklarda nerede olduğuna bakılır ve amaç çocuğun Floortime seansları esnasında 1.basamaktan 6.basamağa doğru ilerlemesini sağlamaktır.


2. I (Individual): Bireysel Bölüm

Çocuğun bireysel farklılıkları ele alınmaktadır. Her çocuğun farklı uyaranlara (dokunsal, işitsel, görsel, derin duyu, hareket ) verdiği tepkiler aynı değildir.

Örneğin bir çocuk normalden fazla sayılabilecek dokunsal uyaran ihtiyacına sahipken, bir diğer çocuk en ufak bir dokunsal uyarana karşı kaçınma davranışı göstermektedir.

Bir çocuk kendisine sıkıca sarılınmasından hoşlanırken bir diğer çocuk kendisine dokunulmasını bile istememektedir; bir çocuk çok fazla dönse de hiç başı dönmez bir diğer çocuk en ufak bir dönmeye veya salıncakta sallanmaya bile tahammül edememektedir.


3. R (Relationship-based): İlişki Temelli Bölüm

Uzmanların çocuğun gelişimsel seviyesi ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, çocuk ile etkileşime geçmesiyle ilgilidir. Bu etkileşim esnasında, çocuğun gelişimsel seviyesi ve bireysel farklılıklarına göre odanın ve oyuncakların yapılandırılması büyük önem taşımaktadır.

Floortime esnasında çocuğun yaşı ne olursa olsun, oyunda onun liderliği takip edilmektedir; çocuğun dünyasına girmek ve onun duygusal akışına katılıp eşlik etmek gerekmektedir.

DIR Floortime Tekniğinden Ne Özellikte Çocuklar Yararlanabilir?

  • Otizm

  • Down Sendrom

  • Özgül Öğrenme Güçlükleri

  • Dil ve Konuşma Bozuklukları

  • Dikkat Problemleri

  • Gelişimsel Gerilikler

  • Davranış Problemleri

  • Zihinsel Yetersizlik14 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page