top of page

Ergoterapi nedir?

Ergoterapistler, kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları, kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek, aktiviteyi veya çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleme üzerine çalışmalar yürütmektedir.Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapistler, katılımın kişilerin fiziksel, duygusal, veya bilişsel yetenekleri; aktivitenin özellikleri veya fiziksel, kültürel, sosyal, davranışsal ve yasal çevre ile desteklendiği ya da kısıtlandığına inanırlar.


Öncelikli hedef kişinin yaşam kalitesini arttırarak toplumsal hayata katılımını sağlamaktır. Zihinsel, fiziksel, duyusal, görsel, sosyal, çevresel, duygusal alanlarda zorluk çeken, özel tedaviye ihtiyaç duyan, dil gelişiminde yaşanan problem nedeniyle konuşmakta sıkıntı yaşayan, davranışsal anlamda problem çektiği için uyum sağlamada zorluk yaşayan kişilere uygulanır. Ergoterapi her yaş grubundaki kişiye uygulanabilir.


Küçük Okupasyonlar Büyük Değişimler

Ergoterapistler bu tarz problemler yaşayan kişilerin yapmaya ihtiyaç duydukları, yapmak istedikleri ya da farklı kişiler tarafından yapmaları beklenen uğraşları gerçekleştirebilme yeteneklerini kazanmaları veya bu yeteneklerini artırmaları için insanlarla ve topluluklarla çalışırlar. Ergoterapistler bu çalışmalarda genellikle ya uğraşlarını değiştirirler ya da çevreyi değiştirerek kişilerin tedavi sürecini hızlandırmaya çalışırlar. Ergoterapi kişi merkezli bir sağlık mesleği olduğu için ergoterapistler bire bir kişilerle, gruplarla veya topluluklarla işbirliği içinde çalışabilmek için gerekli bilgi, birikim ve deneyime sahip olmalıdır. Üniversitelerde alınan ergoterapi eğitimi de bunu hedefleyerek öğrencilerine tıbbi, sosyal davranışsal, psikolojik, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanlarında kapsamlı bir eğitim vermelidir.


Ergoterapistler aynı zamanda herhangi bir fiziksel rahatsızlığa da bağlı olmaksızın bir nedenden veya bazı nedenlerden dolayı toplum tarafından dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış olan kişilerle de çalışır. Bu nedenlerden biri; sosyal ya da kültürel azınlık bir grubun destekçisi olmak veya direkt bu gruplardan birinde yer almak olabilir.

Kişiler olumlu bir sonuç alabilmek için ergoterapi sürecine aktif şekilde katılmalıdır. Danışan merkezli bir sağlık mesleği olduğundan dolayı terapi sonrasında kişiler üzerinde görülen sonuçlar da çeşitli olacaktır. Terapi sonrasında kişilerin aktivite performansındaki yeteneğinin artış durumu, aktiviteye katılımından dolayı kişide oluşan memnuniyet durumu ölçülür.

Ergoterapiyi bir sağlık mesleği olarak yerleştiren, uygulayan ülkelerde bu işi yapan kişilerin yani ergoterapistlerin mesleğe özgü şekilde gerekli derslerle düzenlenmiş bir üniversite eğitimi görmeleri beklenir.


Ergoterapi eğitimi verilen üniversiteler hangileridir?

Ergoterapi bölümü Türkiye’de yeni bilinmeye başlayan fakat gittikçe önemi anlaşılan bir sağlık bölümüdür. İlk olarak Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi’nde eğitimi verilmeye başlanmıştır, önemi anlaşılmaya başlandıktan sonra hızla farklı üniversiteler de bu bölümü açmaya başlamıştır. Bu sayının ileriki zamanlarda da hızla artması beklenir. Gelişmekte olması, Türkiye'de yeni yaygınlaşmaya başlamış bir meslek olması ve önü açık bir meslek olarak görülmesi nedeniyle üniversite sınavına hazırlanan ve sağlık bölümü okumak isteyen öğrenciler için de oldukça iyi bir alternatif haline gelmiştir.

Ergoterapi bölümünde mezun olarak ergoterapist ünvanı almak için alınması gereken eğitim süresi 4 yıldır ve bu bölüm üniversitelerde Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlıdır.


Ergoterapi Eğitimi Türkiye’de;

 • Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

 • Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul)

 • Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi

 • İstanbul Medipol Üniversitesi

 • Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)

 • Biruni Üniversitesi (İstanbul)

 • İstanbul Gelişim Üniversitesi

 • Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)

 • Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)

üniversitelerinde verilir.


Ergoterapi bölümünde alınan dersler nelerdir?

Üniversitelerde alınan ergoterapi eğitimi oldukça önemlidir. Mezun olduktan sonra ergoterapist olan kişinin kendini birçok anlamda iyi yetiştirmiş olması beklenir çünkü ergoterapistler kişilerle birebir iletişime geçerek danışana özel bir terapi uygular. Bu amaçla ergoterapi bölümünde öğrencilerin aldığı eğitimler temel bilimler, mesleki bilimler ve uygulama dersleri olarak ayrılır. Uygulama dersleri öğrenciler için tecrübe edinmek açısında ayrıca önem taşır.

 • Büyüme ve Gelişme

 • Ergoterapi İçin Özel Anatomi

 • Sağlık Politikaları

 • Sağlık Sosyolojisi

 • Ergoterapiye Giriş

 • Temel Anatomi

 • Ergoterapi Teorileri

 • Hareket Analizi ve Biyomekanik

 • Koruyucu Ergoterapi ve Çevresel Düzenlemeler

 • Toplum Temelli Rehabilitasyon

 • Ergoterapide Duyu Bütünleme

 • Ergoterapide Müzik Terapi

dersleri öğrencilerin meslek hayatına hazırlanmasını sağlayan derslerdir.


Ergoterapinin çalışma alanları nelerdir?

 • Psikiyatrik Rehabilitasyon

 • El Rehabilitasyonu

 • Mesleki Rehabilitasyon

 • Toplum Temelli Rehabilitasyon

 • Onkolojik Rehabilitasyon

 • Kognitif Rehabilitasyon

 • Engelli Bireyler

 • Yardımcı Teknoloji

 • Geriatrik Rehabilitasyon

 • Nörolojik Rehabilitasyon

 • Pediatrik Rehabilitasyon

 • Mülteciler

 • LGBTİ Bireyler

olarak sayılabilir.


Ergoterapistler nerelerde çalışabilir?

Ergoterapistler ergoterapinin çalışma alanlarının bulunduğu her yerde çalışabilirler, bu nedenle oldukça geniş bir çalışma alanları ve çalışma grupları vardır. İstihdam yerleri olarak hastaneler, klinikler, huzurevleri, gündüzlü ve yatılı rehabilitasyon merkezleri, halk sağlığı ve iş sağlığı merkezleri, evde bakım programları, özel okullar, adli kurumlar, sanayi ve özel şirketler sayılabilir. Ergoterapistlerin büyük bir kısmı ise özel muayenehanelerde eğitimci ve danışman olarak çalışırlar.


26 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page