top of page

Öz Düzenleme (Regülasyon) Nedir?

Güncelleme tarihi: 11 Haz

Öz düzenleme (regulasyon), duygulardan kaçınmak ya da bastırmak değildir; daha doğrusu, duyguları sağlıklı ve yapıcı bir şekilde yönetmeyi öğrenme sanatıdır. Duygular insan olmanın doğal ve olmazsa olmaz parçasıdır ve bize iç halimiz hakkında değerli bilgiler sunar. Öz düzenleme bize duygularımızı, zorlayıcı olanları bile kabul etmeyi ve anlamayı ve onlara refahı teşvik edecek şekilde cevap vermeyi öğretir. Duygusal dışavurum ve özkontrol arasındaki dengeyi bulmakla ilgili, böylece hayatın iniş ve çıkışlarını direnç, empati ve olgunluk ile yönlendirebiliriz. Sonuçta, öz düzenleme duygularımızın gücünü kullanmamıza ve bunları kişisel gelişim ve pozitif ilişkiler için araç olarak kullanmamıza güç veriyor.Öz Düzenleme Nedir?

Öz düzenleme yeteneği, tarih boyunca arzu edilen bir nitelik olarak görülmüştür çünkü davranışlar ve becerilerin kazanımı üzerinde olumlu etkileri vardır (Reid, 1993). Öz düzenlemenin çekiciliği ve davranışlar ile eğitim sonuçları üzerindeki olumlu etkileri, bu alanda birçok araştırmaya yol açmıştır.
Öz Düzenleme Nedir?

Öz düzenleme, bir kişinin enerji seviyesini, duygularını, davranışlarını ve dikkatini ayarlayıp kontrol etme yeteneğidir. Uygun öz düzenleme, bu ayarlamanın ve kontrolün toplumca kabul edilebilir yollarla gerçekleştirilmesini önerir.


Öz düzenleme gelişimi aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

12-18 ay arasında, çocuklar sosyal taleplerin farkında olur ve ebeveynlerinden biri bir istekte bulunduğunda davranışlarını değiştirebilme yeteneğini geliştirirler. Çoğu durumda, bu erken öz kontrol adımı, bir yetişkinin yanında olmasını ve davranışı yönlendirmesini gerektirir. 2 yaşına geldiklerinde, bu yetenek çoğu zaman çocukların kendilerine ait olmayan davranış kurallarını daha sık takip edebilecekleri bir noktaya iyileşir. Sonra 3 yaşına gelindiğinde, çoğu çocuk önceki deneyimlerden kullanılan öz düzenleme stratejilerini genelleştirebilir. Başka bir deyişle, çocuklar farklı durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini düşündüklerinde, annenin veya babanın onları nasıl davranmak istediğini yansıtan şekillerde davranır.

Öz düzenleme ile ilgili süreçler üç geniş alana ayrılabilir: duyusal düzenleme, duygusal düzenleme ve bilişsel düzenleme.

Duyusal Düzenleme: Çocukların çevrede bulunan duyusal uyarıcılara uygun bir seviyede uyanıklık düzeyini koruyabilmelerini sağlar.

Duygusal Düzenleme: Çocukların bir durumda davranışlarını başlatarak, durdurarak veya düzenleyerek çeşitli duygularla sosyal kurallara yanıt vermelerine izin verir.

Bilişsel Düzenleme: Çocukların dikkat ve kalıcılık göstererek problem çözme ve ilgili yetenekleri göstermek için gerekli bilişsel (zihinsel) süreçleri kullanmalarına izin verir.


Öz Düzenleme Neden Önemlidir?

Öz düzenleme becerileri, çocukların erken çocukluk döneminde birçok görevi nasıl yönettiği ile ilişkilidir. Bu becerilerle, çocuklar yaşamın bir parçası olarak meydana gelen zor ve stresli olayları yönetme konusunda daha yetenekli olurlar, örneğin bir evcil hayvanın kaybı, aile üyesinin ölümü veya aile ayrılığı. Bu, zihinsel sağlık sorunlarına katkıda bulunan sürekli stresin azalmasına yardımcı olur.

Bir çocuk öz-düzenlemeyi öğrendikçe, konsantre olma, paylaşma ve sırayla konuşma gibi beceriler de gelişir. Bu, bir çocuğun başkalarına bağımlılıktan kendini yönetmeye başlamasına olanak tanır. Çoğu çocuk, bir noktada duygularını ve davranışlarını yönetmekte zorlanabilir, özellikle yorgun, aç veya yeni deneyimlerle karşı karşıya kaldıklarında. Bu olduğunda, üzgün, suratsız veya sinirli olabilirler. Bu, küçük bir çocuğun bir parçasıdır ve genellikle endişelenecek bir durum değildir. Ancak bu durum, düzenli olarak sorunlu olduğunda ve çocuğun bu tür davranışları göstermek için neredeyse hiçbir nedeni olmadığında, akademik performansı etkileyebileceği için olası bir sorundur.


Öz Düzenlemeyi Geliştirmek İçin Gerekli Yapı Taşları Nelerdir?

Davranış: Bir kişinin, genellikle çevresiyle ilişkili olarak yaptığı eylemler.

Duyusal İşleme: Çevredeki duyusal uyarıcılara ve kendi vücudundaki duyusal uyarıcılara doğru işleme.

Duygusal Gelişim/Düzenleme: Duygu algılamayı, duyguları düşünceyi kolaylaştırmak için entegre etmeyi, duyguları anlamayı ve düzenlemeyi içerir.

Yürütme Fonksiyonu: Yüksek düşünme ve akıl yürütme becerileri

100 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page