top of page

Duyusal Sistem

Anlamlı, amaca uygun cevaplar oluşturmak için vücuttan ve çevreden alınan duyu bilgisinin sentezi, organizasyonu ve işlenmesi yeteneğidir.