top of page

Sosyal beceriler sizinle baslar!

Sosyal beceriler sizinle başlar! Bu hızlı ipuçlarıyla karşılıklı oluşturun.
Bireyin başkalarının davranışlarını anlamlandırabilmesi, yaşananlara uygun tepkiler verebilme yetisi ve bir ortamda toplumsal sorumluluklarını yerine getirecek şekilde öğrenilmiş davranışlar sergilemesi “sosyal beceri” olarak adlandırılıyor.

Çocuğun bu becerileri kazanması, sosyal ilişkilerinde sorun yaşamaması açısından çok önemli. Yaşa göre çocuğun duygusal ve akademik ihtiyaçları değişebiliyor. Bebeklikten itibaren sosyal gelişimi desteklenmeyen çocuklarda ilerleyen dönemler sosyal beceri eksikliği görülebiliyor.


10 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page